Home
  
Fiolfamilen
   Åkerstemorsblomst -
Viola arvensis
Funnsted:
Kolabotn, Moss i Østfold.
Dato: 6.5.2011
Funnsted:
Mo, Hole i Buskerud.
Dato: 22.5.2009

Funnsted:
Engelsvikhalvøya, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 23.9.2007