Home
  
Rosefamilien
   Blåbringebær -
Rubus caesius
Funnsted:
Røds Bruk, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 6.6.2008

Funnsted:
FMV, Fredrikstad  i Østfold.
Dato: 9.10.2007
 

Funnsted:
FMV, Fredrikstad  i Østfold.
Dato: 9.10.2007