Home
  
Søterotfamilien
   Bleksøte -
Gentianella aurea
Funnsted:
Innerøya, Lurøy i Nordland.
Dato: 26.7.2015
Funnsted:
Raipas, Alta i Finnmark.
Dato: 14.7.2007