Home
  
Søterotfamilien
   Bleksøte -
Gentianella aurea
Funsted:
Hatteng, Storfjord i Troms.
Dato: 24.7.2018
Funnsted:
Innerøya, Lurøy i Nordland.
Dato: 26.7.2015
Funnsted:
Raipas, Alta i Finnmark.
Dato: 14.7.2007