Home
  
Korsblomstfamilien
   Brønnkarse -
Rorippa palustris
Funnsted:
Gamlebyen, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 9.9.2011

Funnsted:
Visterflo, Rolvsøy i Østfold
Dato: 18.8.2007
 

Funnsted:
Visterflo, Rolvsøy i Østfold
Dato: 18.8.2007