Home
  
Søtvierfamilien
   Bulmeurt-
Hyoscyamus niger
Funnsted:
Hovedøya, Oslo.
Dato: 16..2020

Funnsted:
Store sletter, Råde  i Østfold.
Dato: 22.5.2008
 

Funnsted:
Hammershus, Bornholm.
Dato: 21.7.2010
Funnsted:
Store sletter, Råde  i Østfold.
Dato: 22.5.2008