Home
  
Søtvierfamilien
   Bulmeurt-
Hyoscyamus niger

Funnsted:
Store sletter, Råde  i Østfold.
Dato: 22.5.2008
 

Funnsted:
Hammershus, Bornholm.
Dato: 21.7.2010
Funnsted:
Store sletter, Råde  i Østfold.
Dato: 22.5.2008
 
Funnsted:
Store sletter, Råde  i Østfold.
Dato: 22.5.2008