Home
  
Bjørkefamilien
   Dvergbjørk x dunbjørk -
Betula nana ssp. nana x pubescens
Funnsted:
Bukketjørne, Ål i Buskerud.
Dato: 8.7.2012