Home
  
Bjørkefamilien
   Dvergbjørk -
Betula nana
Funnsted:
Daja, Fauske i Nordland.
Dato: 26.6.2011

Funnsted:
Soleggen, Lom i Oppland
Dato: 19.5.2007