Home
  
Rubladfamilien
   Engforglemmegei -
Myosotis scorpioides var. scorpioides
Funnsted:
Dokkatjern, Hof i Vestfold.
Dato: 3.9.2013
Funnsted:
Nærsnes, Røyken i Buskerud.
Dato: 12.6.2008
Funnsted:
Nærsnes, Røyken i Buskerud.
Dato: 12.6.2008

Funnsted:
Sandtangen, Trøgstad  i Østfold.
Dato: 8.6.2007