Home
  
Slireknefamilien
   Fjærehøymol -
Rumex maritimus ssp. maritimus
Funnsted:
Mellösa, Øland.
Dato: 15.8.2014
Funnsted:
Gärdslösa, Mjölby i Östergötland.
Dato: 27.7.2013