Home
  
Kråkefotfamilien
   Fjelljamne -
Diphasiastrum alpinum
Funnsted:
Oarjjit Gussacohkka, Kåfjord i Troms.
Dato: 17.7.2012

Funnsted:
Gahperusjohka, Nordreisa i Troms.
Dato: 1.7.2007