Home
  
Korgplantefamilien
   Fjellpestrot -
Petasites frigidus
Funnsted:
Gahperus, Nordreisa i Troms.
Dato: 22.7.2012
 
Funnsted:
Guolasjàvri, Kåfjord i Troms.
Dato: 17.7.2012

Funnsted:
Setaldalen, Folldal i Hedmark.
Dato: 14.7.2015
 

Funnsted:
Vauldalen, Røros i Sør-Trøndelag.
Dato: 4.7.2009