Home
  
Rosefamilien
   Fløyelsmarikåpe -
Alchemilla glaucescens
Funnsted:
Årefjorden, Rygge i Østfold.
Dato: 24.5.2011
Funnsted:
Røyse, Hole i Buskerud.
Dato: 22.5.2009

Funnsted:
Bjørnevågen, Fredrikstad  i Østfold.
Dato: 20.5.2006