Home
  
Nøkleblomfamilien
   Fredløs -
Lysimachia vulgaris

Funnsted:
Mærrapanna, Fredrikstad  i Østfold.
Dato: 4.7.2006
 

Funnsted:
Viker, Hvaler  i Østfold.
Dato: 26.7.2007