Home
  
Orkidefamilien
   Grønnkurle -
Coeloglussum viride
Funnsted:
Pihkahistamaelva, Nordreisa i Troms.
Dato: 20.7.2018
Funnsted:
Dagvola, Røros i Sør-Trøndelag.
Dato: 4.7.2009

Funnsted:
Burfjord, Kvænangen i Troms.
Dato: 15.7.2007