Home
  
Orkidefamilien
   Grønnkurle -
Coeloglussum viride
Funnsted:
Tjålbbe, Fauske i Nordland.
Dato: 26.6.2011
Funnsted:
Dagvola, Røros i Sør-Trøndelag.
Dato: 4.7.2009

Funnsted:
Burfjord, Kvænangen i Troms.
Dato: 15.7.2007
 

Funnsted:
Javreoaivit, Storslett i Troms.
Dato: 17.7.2007