Home
  
Starrfamilien
   Grønnstarr -
Carex demissa
Funnsted:
Nf Teigen, Aremark i Østfold.
Dato: 3.7.2010

Funnsted:
Saga - Enningdal, Halden i Østfold.
Dato: 10.8.2008
 

Funnsted:
Saga - Enningdal, Halden i Østfold.
Dato: 10.8.2008
 
Funnsted:
Saga - Enningdal, Halden i Østfold.
Dato: 10.8.2008