Home
  
Slireknefamilien
   Grønt hønsegras -
Persicaria lapathifolia ssp. pallica
Funnsted:
Rambergbukta, Moss i Østfold.
Dato: 1.9.2010

Funnsted:
Skjebergdalen, Sarpsborg i Østfold.
Dato: 22.8.2007