Home
  
Erteblomstfamilen
   Harekløver -
Trifolium arvense
Funnsted:
Røds Bruk, Fredrikstad i Viken.
Dato: 10.8.2022
Funnsted:
Rosnes, Moss i Østfold.
Dato: 3.9.2017

Funnsted:
Arekilen, Hvaler i Østfold.
Dato: 1.7.2007