Home
  
Hasselfamilien
   Hassel -
Corylus avellana
Funnstedn:
Fuglevik, Moss i Østfold.
Dato: 14.4.2018
Funnsted:
Fuglevik, Moss i Viken.
Dato: 10.2.2020
Funnsted:
Fugleviklia, Moss i Østfold.
Dato: 21.3.2019
Funnsted:
Kjellandsvik, Moss i Østfold.
Dato: 29.4.2017
Funnsted:
Langekil, Hvaler i Østfold
Dato: 2.3.2008