Home
  
Slireknefamilien
   Høymol -
Rumex longifolius

Funnsted:
Kilebutangen, Rakkestad i Østfold.
Dato: 15.6.2006
 

Funnsted:
Fjeldberg, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 6.7.2007