Home
  
Slireknefamilien
   Kjempehøymol -
Rumex hydrolapathum
Funnsted:
Guttormsvauen, Hvaler i Østfold.
Dato: 12.8.2008

Funnsted:
Vesterøy, Hvaler i Østfold.
Dato: 26.6.2007
 

Funnsted:
Vesterøy, Hvaler i Østfold.
Dato: 26.6.2007