Home
  
Piggknoppfamilien
   Kjempepiggknopp -
Sparganium erectum
Funnsted:
Vannem, Moss i Østfold.
Dato: 1.8.2011
Funnsted:
Brattestø, Hvaler i Østfold.
Dato: 12.7.2011

Funnsted:
Vestre Roppestad, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 22.7.2008