Home
  
Rosefamilien
   Kjøttnype x bustnype -
Rosa dumalis x mollis

Funnsted:
Røds Bruk, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 7.6.2008