Home
  
Rosefamilien
   Kjøttnype -
Rosa dumális
Funnsted:
Øra, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 18.6.2008
Funnsted:
Fuglevik, Moss i Østold.
Dato: 11.9.2011

Funnsted:
Katrineborg, Fredrikstad  i Østfold.
Dato: 26.6.2006