Home
  
Slireknefamilien
   Kratt-slikekne -
Fallopia dumetórum
Funnsted:
Bjørnåsen, Moss i Østfold.
Dato: 7.8.2010

Funnsted:
Huser, Hvaler i Østfold.
Dato: 8.9.2005