Home
  
Fiolfamilen
   Krattfiol -
Viola mirabilis

Funnsted:
Mærrapanna, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 11.5.2007