Home
  
Slireknefamilien
   Krushøymol -
Rumex crispus var. crispus

Funnsted:
Viker, Hvaler i Østfold.
Dato: 31.7.2007
 

Funnsted:
Viker, Hvaler i Østfold.
Dato: 31.7.2007