Home
  
Rosefamilien
   Lundbjørnebær -
Rubus nemorosus
Funnsted:
Brekke, Halden i Østfold.
Dato: 2.7.2016