Home
  
Rosefamilien
   Mjødurt -
Filipendula ulmaria
Funnsted:
Kjellandsvik, Moss i Østfold.
Dato: 9.8.2013

Funnsted:
Mærrapanna, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 4.7.2007