Home
  
Nøkleblomfamilien
   Nonsblom -
Anagallis arvensis
Funnsted:
Landfasten, Hvaler.
Dato: 1.9.2013

Funnsted:
Viker, Hvaler  i Østfold.
Dato: 3.8.2007
 

Funsted:
Ørekroken, Hvaler i Østfold.
Dato: 28.7.2011
Funnsted:
Viker, Hvaler  i Østfold.
Dato: 3.8.2007