Home
  
Rosefamilien
   Norsk bjørnebær -
Rubus nemoralis
Funnsted:
Randabergfjellet, Randaberg i Rogalandi .
Dato: 3.7.2014
 
Funnsted:
Randabergfjellet, Randaberg i Rogalandi .
Dato: 3.7.2014