Home
  
Rosefamilien
   Rosebær -
Rubus odoratus
Funnsted:
Kyrkesund, Tjörn i Bohuslän.
Dato: 3.7.2012