Home
  
Grasfamilien
   Skogfaks-
Bromopsis benekénii
Funnsted:
Altanåsen, Lier i  Buskerud.
Dato: 26.7.2016
Funnsted:
Grimdalsvej/Klinteskoven, Møn.
Dato: 10.6.2014
Funnsted:
Hasledal, Marker i Viken.
Dato: 30.6.2022

Funnsted:
Rødtangen, Hurum i Buskerud.
Dato: 24.6.2007