Home
  
Grasfamilien
   Skogrørkvein-
Calamagrostis purpurea
Funnsted:
Bergtrangdalen, Rømskog i Østfold..
Dato: 11.8.2012
 

Funnsted:
Jønsrud, Ringsaker i Hedmark.
Dato: 7.7.2007