Home
  
Søtvierfamilien
   Slyngsøtvier -
Solanum dulcamara
Funnsted:
Ørekroken, Hvaler i Østfold.
Dato: 16.8.2008

Funnsted:
Øra, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 1.11.2008
 

Funnsted:
Mærrapanna, Fredrikstad i Østfold.
Dato: 11.6.2006