Home
  
Nøkkerosefamilien
   Soleinøkkerose -
Nuphar pumila

Funnsted:
Vordsjøen, Engerdal i Hedmark.
Dato: 10.7.2009