Home
  
Rosefamilien
   Søtbjørnebær -
Rubus plicatus

Funnsted:
Barm, Hvaler i Østfold.
Dato: 3.9.2007
 

Funnsted:
Barm, Hvaler i Østfold.
Dato: 3.9.2007

 
Funnsted:
Barm, Hvaler i Østfold.
Dato: 3.9.2007