Home
  
Gjøkesyrefamilien
   Stivgjøkesyre -
Oxalis stricta
Funnsted:
Nyord, Møn.
Dato: 9.6.2014