Home
  
Kråkefotfamilien
   Stri kråkefot-
Lycopódium annotínum spp. annotínum
 
Funnsted:
Snipetjern, Ski i Akershus.
Dato: 17.10.2015

Funnsted:
Slåttemyra, Nittedal i Akershus.
Dato: 26.5.2006