Home
  
Korgplantefamilien
   Sumphaukeskjegg -
Crepis paludosa
Funnsted:
Herramstjernet, Ringsaker i Hedmark.
Dato: 11.7.2015

Funnsted:
Fagerhaug, Oppdal i Sør-Trøndelag.
Dato: 17.7.2008
 

Funnsted:
Fagerhaug, Oppdal i Sør-Trøndelag.
Dato: 17.7.2008
 
Funnsted:
Fagerhaug, Oppdal i Sør-Trøndelag.
Dato: 17.7.2008