Home
  
Erteblomstfamilen
   Tofrøvikke -
Vicia hirsuta
Funnsted:
Reiertangen, Moss i Østfold.
Dato: 13.5.2009

Funnsted:
Botner, Rygge i Østfold.
Dato: 16.9.201607
 

Funnsted:
Husvik, Fredrikstad  i Østfold.
Dato: 5.8.2005