Home

   Bilder fra 2009 - vår

          Blåveis - Hepatica nobilis          Hassel -Corylus avellana            Blåveis - hepatica nobilis            Blåveis - hepatica nobilis                Hassel -Corylus avellana           
                      21.3.09                                            21.3.09                                        26.3.09                                        26.3.09                                            26.3.09

          Disse bildene er fra Bjørnevåglia på Kråkerøy, Østfold.

        Ravn - Corvus corax                    Ekorn - Sciurus vulgaris
                    29.3.09                                            29.3.09