Home

   Vendelrotfamilien
 

 

Sporeblom
Centranthus ruber

 

 

Vårsalat
Varlerianella locusta

 

 

Brakksalat
Valerianella dentata

 

 

Legevendelrot
Valeriana officinalis

 

 

Vendelrot
Valeriana sambucifolia ssp. procurrens

 

 

Strandvendelrot
Valeriana sambucifolia ssp. salina

 

 

Småvendelrot
Valeriana dioica