Hjem

Nordisk flora  /  Bård Haugsrud

 

                        Her finner du andre botaniske sider

  Kristins Flora Nettflora og annen natur
  Einars herbarium Nettflora med koordinater
  Norsk Botanisk Forening Foreningens hjemmeside
  Den virtutella floraen Søkbar side over plantearter i Norden (svensk)
  Artsobservsjoner Her kan du registrere plantefunn
  Naturbase Innsyn til data fra Direktoratet for naturforvaltning