Home

   Nøkkerosefamilien
 

 

Hvit nøkkerose
Nymphaea alba ssp. alba

 

 

Hvit x kantnøkkerose
Nymphaea alba x candida

 

 

Kantnøkkerose
Nymphaea alba ssp. candida

 

 

Gul nøkkerose
Nuphar lutea

 

 

Soleinøkkerose
Nuphar mumila